“What Makes You Happy” photo from

Otiz

otis

Our dog Otiz. Don & Bev, Dearborn Heights, MI.